Værkstedet
I værkstedet arbejdes med lidt for store mellemrum. 

Det er fortsat serien med børn, jeg forsøger at få styr på.

 

 
Et nyt område, jeg drømmer om at forsøge mig med er "Biomorphic Abstraction/Skulpture."

Billeder der indeholder former, der er afrudende og abstrakte, baseret på naturens organiske former.

Måske koblet med en monokron tanke. 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite